Školení pro pracovníky, kteří dle NV 352/2005 Sb. provádějí výškové práce – tedy všechny ty, kteří při práci stojí nohama více než 1,5m nad zemí – ale nepoužívají při tom OOP proti pádu.

Jde především o pracovníky, kteří používají pro provádění prací žebříky, mobilní pracovní plošiny nebo třeba lešení.

Délka toho školení je přizpůsobena podmínkám na pracovišti daného zákazníka, ale většinou se pohybuje od 1 do 2 hodin.